O projekcie

Kilka miesicy temu zrodzi si pomys na stron 7/1 (Siedem pierwszych). Czyli na przestrze w polskim Internecie, za pomoc ktrej chcemy Wam przybliy tajemnic Sakramentw.
Przegldajc w sieci niezliczone iloci komentarzy, profile naszych znajomych (take tych, ktrzy wanie zrywaj z katolicyzmem) ? zrozumielimy, e tym co osabia ludzi ochrzczonych jest rodzaj dezinformacji, czyli brak rzetelnej wiedzy.
Wierzymy, e nasz projekt nakarmi ?godnych?:)
Poprzez 7/1 chcemy w atrakcyjnej formie graficznej i multimedialnej opowiedzie o yciu, do jakiego wszyscy mamy darmowy dostp dziki mierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Postaramy si przybliy Was do tajemnicy, ktra zawarta jest w 7 kolejnych Sakramentach.
W myleniu o tym projekcie pomogy nam anonimowe ankiety. Zbieralimy je wrd ludzi modszych i starszych, wierzcych i poszukujcych ? wszyscy zadawali inspirujce, potrzebne pytania. W tym miejscu bardzo Wam dzikujemy.

Krakw, wiosna, 2013

Przed Bogiem za ten projekt odpowiedz:

cfgUserBasic.cfguserbasiclogo1iwsppracownicy