bierzmowanie
kiedy jesteś świadkiem osoby bierzmowanej

kiedy jesteś świadkiem osoby bierzmowanej

- przygotuj się do liturgii: ucząc się na pamięć hymnu "O Stworzycielu Duchu" (podczas liturgii Kościół będzie ją śpiewał), przypominając sobie, jakie są Jego dary oraz czytając fragmenty Pisma Św. (Wj 19,3-8a.16-20b, Ez 37,1-14, Jl 3, 1-5)
- ofiaruj bierzmowanemu prezent związany z treścią tego dnia (np. symboliczne pudełko zapałek :-)

kiedy jesteś bierzmowanym

kiedy jesteś bierzmowanym

- zapytaj krewnych (rodziców, dziadków) o okoliczności Twojego chrztu - pierwszego przyjętego sakramentu 
- wybierz świadka spośród bliskich wierzących osób. Niech podczas liturgii będzie blisko Ciebie 
- przygotuj się do liturgii: ucząc się na pamięć sekwencji do Ducha Świętego (podczas liturgii Kościół będzie ją śpiewał). Przypomnisz sobie w ten sposób, jakie są Jego dary. Polecamy też, przeczytajcie te fragmenty Pisma Św.: Wj 19,3-8a.16-20b, Ez 37,1-14, Jl 3, 1-5

Obrzędy sakramentu bierzmowania - tekst (pdf)

kiedy jesteś świadkiem osoby bierzmowanej

kiedy jesteś świadkiem osoby bierzmowanej

- przypomnij sobie okoliczności swego własnego chrztu, znaczenie roli ?świadka? w Kościele od pierwszych wspólnot chrześcijańskich
- przed udzielanym sakramentem dowiedz się, kim jest biskup, z którego rąk Twój krewny przyjmie bierzmowanie
- podejmij za bierzmowanego wcześniej modlitwę, post

Jak się przygotować

Jak się przygotować

- dowiedz się, kim jest biskup, z którego rąk przyjmiesz bierzmowanie
- grupa, przygotowująca się do bierzmowania, może przygotować kartki z planem mszy, głównymi śpiewami, stelaż liturgii bierzmowania (w zakrystii znajdziecie formularz Mszy). To pomoże świadkom, bliskim krewnym przeżyć świadomie liturgię. Wydruki rozłóżcie w kościele na ławkach. 
- zadbaj o krótką modlitwę (fragment z Pisma Świętego, modlitwę do Ducha Świętego) przed wyjściem z domu na Mszę św.