eucharystia
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało [wydane] za życie świata.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało [wydane] za życie świata.

J 6, 51

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

J 6, 54-55

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

J 6, 56-58

Wy jesteście Ciałem Chrystusowym, <br>
a z osobna członkami

Wy jesteście Ciałem Chrystusowym,
a z osobna członkami

1 Kor 12, 27

Wielu z nas jest jednym chlebem i jednym ciałem wszyscy, <br>
którzy jednego chleba uczestnikami jesteśmy <br>

Wielu z nas jest jednym chlebem i jednym ciałem wszyscy,
którzy jednego chleba uczestnikami jesteśmy

1 Kor 10, 17

Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec: 
abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole.

Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec: abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole.

Łk 22, 29