małżeństwo
Małżeństwo jest także jednością ciał, z której wypływa wspólnota

Małżeństwo jest także jednością ciał, z której wypływa wspólnota

Jan Chryzostom, In epistulam I ad Corinthios hom. XIX,3

Tam, gdzie kwitnie gorąca miłość małżeńska, znika nawet cień niewierności, tam kochającemu własną żonę mężowi nie może się przydarzyć nawet myśl o zdradzie.

Tam, gdzie kwitnie gorąca miłość małżeńska, znika nawet cień niewierności, tam kochającemu własną żonę mężowi nie może się przydarzyć nawet myśl o zdradzie.

Jan Chryzostom, Quales ducendae sint uxores LI,216

Żono, nie bój się tego, że będziesz poddana mężowi, nie jest to uciążliwe poddanie się temu, który cię kocha. Mężu nie bój się kochać, będzie przecież ci uległa

Żono, nie bój się tego, że będziesz poddana mężowi, nie jest to uciążliwe poddanie się temu, który cię kocha. Mężu nie bój się kochać, będzie przecież ci uległa

Jan Chryzostom, In epistulam ad Colossenses hom. X,1

Mąż przyjął tę, która należy do Chrystusa, nie tylko po to by ją kochać, ale i mieć na nią dobry wpływ.

Mąż przyjął tę, która należy do Chrystusa, nie tylko po to by ją kochać, ale i mieć na nią dobry wpływ.

Jan Chryzostom, In epistulam ad Ephesios hom. XX,6