namaszczenie
Formalności

Formalności

Sakramentu namaszczenia chorych mogą udzielać tylko kapłani (prezbiterzy i biskupi). Przy jego sprawowaniu używają oleju poświęconego przez biskupa lub w razie potrzeby prezbitera,który celebruje sakrament.
Za każdym razem, gdy chrześcijanin zostaje dotknięty ciężką chorobą, może otrzymać święte namaszczenie; również wtedy, gdy już raz je przyjął i nastąpiło nasilenie choroby.