bierzmowanie
BIERZMOWANIE: Formalności

BIERZMOWANIE: Formalności

Bierzmowanie może przyjąć każdy, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany. Owocne osiągnięcie skutków sakramentu bierzmowania wymaga odpowiedniego przygotowania kandydatów. Kandydat powinien znać prawdy wiary objawionej, uczestniczyć w kulcie chrześcijańskim (niedzielna Msza św., przystępowanie do sakramentów pokuty i Eucharystii) i prowadzić życie zgodne z zasadami wiary. Sakramentu bierzmowania należy udzielać młodzieży w wieku 14-15 lat.

Świadek bierzmowania

Świadek bierzmowania

-kto jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie
-ten kto ukończył 16 lat
-jest katolikiem bierzmowanym i przyjął sakrament Najświętszej Eucharystii, oraz prowadzi życie zgodne z wiarą
-jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
-nie jest ojcem ani matką przyjmującego bierzmowanie