bierzmowanie
W codzienności

W codzienności

- pamiętaj, by trwać w przyjacielskiej relacji ze swym świadkiem
- miej łączność z biskupem, który Cię bierzmował
- proś o wstawiennictwo świętego patrona imienia nadanego na bierzmowaniu
- znajdź miejsca, związane z patronem, do których możesz pielgrzymować
- módl się do Ducha Świętego o jego dary
- nie siedź w miejscu - działaj w Kościele, działaj w świecie! :)