chrzest

FAQ

Czy sam chrzest gwarantuje zbawienie?

Czy bez chrztu jesteśmy dziećmi Bożymi?

_

na pytania odpowiada ks. Grzegorz Strzelczyk

ks. Grzegorz Strzelczyk jest prezbiterem Archidiecezji katowickiej i doktorem teologii fundamentalnej.W latach 2004-2012 pracował na Wydziale Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.W ostatnim czasie aktywnie wpływał na kształt II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Obecnie został jego sekretarzem. Zajmuje się teologią systematyczną – zwłaszcza chrystologią, eklezjologią, dogmatyką i historią teologii.