chrzest
FORMALNOŚCI:

FORMALNOŚCI:

Chcąc ochrzcić dziecko potrzebna jest zgoda proboszcza parafii, w której się mieszka. Jeżeli chrzcimy dziecko poza parafią, to również potrzebujemy zgody proboszcza, lub przeora miejsca, w którym pragniemy ochrzcić dziecko. 

chrzestni

chrzestni

Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe chrzestnego. Ma on dorosłemu dziecku towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, pomagać, aby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie.
Do zadania chrzestnego może być dopuszczony: 
- ten kto jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest lub rodziców dziecka
- ten kto ukończył 16 lat
- jest katolikiem bierzmowanym i przyjął sakrament Najświętszej Eucharystii, oraz prowadzi życie zgodne z wiarą
- jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
- nie jest ojcem i matką przyjmującego chrzest

Dokumenty:

Dokumenty:

Dokumenty potrzebne w kancelarii parafialnej:
- akt urodzenia dziecka,
- dowody osobiste, zaświadczenia o odbytej katechezie przedchrzcielnej,
oraz zaświadczenia o odbytej spowiedzi rodziców i chrzestnych.
- zaświadczenia dla chrzestnych od swoich proboszczów, że mogą podjąć się tego zadania.
Do chrztu wymaga się:
- aby na chrzest zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich,
- aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku.