chrzest
kiedy chrzcisz swoje dziecko

kiedy chrzcisz swoje dziecko

- przypomnij sobie okoliczności swojego chrztu, zapytaj krewnych, rodziców chrzestnych
- pójdź z rodzicami chrzestnymi na nauki przedchrzcielne, pomódlcie się razem za dziecko
- przygotować kartki z planem mszy, głównymi śpiewami, stelaż liturgii chrzcielnej (formularz), treść końcowych błogosławieństw.
- zadbaj o krótką modlitwę (fragment z Pisma Świętego, modlitwę do Ducha Świętego) przed wyjściem z domu na Mszę św.

Obrzędy sakramentu chrztu - tekst (pdf)

kiedy jesteś chrzestnym

kiedy jesteś chrzestnym

- przypomnij sobie okoliczności swego własnego chrztu, patronów imion chrzcielnych, znaczenie obecności rodziców chrzestnych
- na naukach przedchrzcielnych skup się na znaczeniu rodzica chrzestnego w życiu dziecka
- podejmij za dziecko wcześniej modlitwę
- wraz z drugim rodzicem chrzestnym napiszcie do dziecka list, wręczcie go w dniu chrztu św.
- ofiarujcie Mu prezent związany z sensem tego dnia

kiedy uczestniczsz w liturgii z chrztem

kiedy uczestniczsz w liturgii z chrztem

- staraj się modlić za nowoochrzczonego chrześcijanina
- z wiarą wypowiedz wspólnotowe wyznanie wiary