chrzest
Usuń słowo, a czymże jest woda, czyż nie wodą tylko? Przystąpiło słowo do żywiołu [wody], a stał się sakrament i on sam jest jakby widzialnym słowem

Usuń słowo, a czymże jest woda, czyż nie wodą tylko? Przystąpiło słowo do żywiołu [wody], a stał się sakrament i on sam jest jakby widzialnym słowem

św. Augustyn z Hippony

Potem prowadzimy ich tam, gdzie jest woda, i w taki sam sposób, w jaki my sami zostaliśmy odrodzeni, oni również dostępują odrodzenia

Potem prowadzimy ich tam, gdzie jest woda, i w taki sam sposób, w jaki my sami zostaliśmy odrodzeni, oni również dostępują odrodzenia

Justyn Apologia, I,61

Zstępujemy do wody obciążeni grzechami i brudem, a wychodzimy z niej z duchem wzbogaconym bojaźnią i nadzieją w Jezusie, aby przynosić owoc w sercu.

Zstępujemy do wody obciążeni grzechami i brudem, a wychodzimy z niej z duchem wzbogaconym bojaźnią i nadzieją w Jezusie, aby przynosić owoc w sercu.

List Barnaby XI,9

Zapytano cię: „Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego?” Powiedziałeś: „Wierzę” i zanurzyłeś się, to znaczy pogrzebano cię.

Zapytano cię: „Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego?” Powiedziałeś: „Wierzę” i zanurzyłeś się, to znaczy pogrzebano cię.

Ambroży z Mediolanu, Sakramenty II,20