eucharystia
Wspólnoty apostołów

Wspólnoty apostołów

zaczęły gromadzić się na celebrowaniu wspólnoty połączonej ze wspólnotowym posiłkiem - pokazuje nam to wyraźnie 1 Kor 11, 17-34. Eucharystię zaczyna się celebrować już w bardzo wstępnej fazie w Dniu Pańskim, w niedzielę, przy określonych dokładnie warunkach udziału.

Wydarzenie Ostatniej Wieczerzy

Wydarzenie Ostatniej Wieczerzy

staje się faktycznie odkupieńcze w momencie śmierci Jezusa na krzyżu.
Eucharystia jest więc pamiątką Jezusa umarłego i zmartwychwstałego,
a nie tylko wspólnotowego posiłku uczniów i mistrza.

Opowiadanie o uczniach z Emaus

Opowiadanie o uczniach z Emaus

ukazuje wzór takiej celebracji: słuchanie Słowa, otwarcie serca aby przylgnąć do Pana, odpowiedź samego Pana, który finalnie sam łamie chleb dla swoich uczniów. Nieodzownym elementem było także składanie modlitwy uwielbienia i dziękczynienia.

Rozumienie tajemnicy Eucharystii

Rozumienie tajemnicy Eucharystii

możemy opierać na woli Jezusa przekazanej nam na kartach Nowego Testamentu. By zrozumieć genezę tego sakramentu trzeba wczytać się opis Ostatniej Wieczerzy i zrozumieć kontekst żydowskiej uczty paschalnej.

Podczas paschalnej uczty celebrowano

Podczas paschalnej uczty celebrowano

przede wszystkim pamięć narodu i Przymierze z Izraelem, jednak w tym przypadku mamy do czynienia z wypełnieniem proroctwa i ustanowieniem Nowego Przymierza. Nie była więc to tylko typowa uczta paschalna - lecz stanowiła ona tło całego misterium paschalnego w które wkracza właśnie Jezus.

Nawet jeśli kontekst tradycji żydowskiej

Nawet jeśli kontekst tradycji żydowskiej

w zrozumieniu Eucharystii jest dominujący, to kluczowym jest patrzenie na to wydarzenie
w perspektywie krzyża i zmartwychwstania. Gdy oderwiemy to od sakramentu
- nie zrozumiemy co stało się tego wieczoru w Wieczerniku.