eucharystia

FAQ

Jak często przyjmować Eucharystię?

Czy potwierdzenie relanej obecności znajduje się jedynie w słowach ustanowienia?

co zrobić jeśli Eucharystia nie jest dla mnie centrum życia?

Czy osoby niepełnosprawne umysłowo mogą przyjmować Eucharystię?

Dlaczego zazwyczaj nie przyjmujemy Eucharystii pod dwiema postaciami?

Czy słowa Jezusa bierzcie i jedzcie trzeba interpretować dosłownie??

_

na pytania odpowiada ks. Grzegorz Strzelczyk

ks. Grzegorz Strzelczyk jest prezbiterem Archidiecezji katowickiej i doktorem teologii fundamentalnej.W latach 2004-2012 pracował na Wydziale Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.W ostatnim czasie aktywnie wpływał na kształt II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Obecnie został jego sekretarzem.Zajmuje się teologią systematyczną – zwłaszcza chrystologią, eklezjologią, dogmatyką i historią teologii.