eucharystia
Formalności

Formalności

Aby przystąpić do Sakramentu Eucharystii nie potrzeba formalności jak przy chrzcie czy małżeństwie. Jednak warunkiem pełnego udziału w Mszy Świętej jest stan łaski uświęcającej, oczyszczenie z grzechów przez spowiedź. Warto pamiętać, że w pierwszym tysiącleciu Ci, którzy nie byli w jedności z Bogiem i Kościołem, tzn. trwający w grzechu musieli wyjść ze świątyni po modlitwie wiernych. Zostawali tylko Ci, którzy wchodzili w Communio, czyli jedność.