eucharystia
W codzienności

W codzienności

- niedzielną Eucharystię połączcie z uczynkami miłosierdzia i miłości bliźniego, bliskością z ludźmi starszymi, opuszczonymi i z własną rodziną. 
- nie uciekajcie zaraz po Mszy św.: Agapa to sposób świętowania/uczty pierwszych wspólnot chrześcijańskich - powróćmy do niej! W końcu jest ona wyrazem życzliwości i troski o potrzebujących.

W codzienności

W codzienności

- w procesji z darami ofiarujcie upieczony bochen chleba, smakołyki lub inne produkty, które po Eucharystii można rozdzielić wśród wiernych według potrzeb wspólnoty (zaraz po Mszy, przed kościołem, lub w trakcie tygodnia).
- zainteresuj się historią pierwszych piątków miesiąca (objawienie dane Małgorzacie Marii Alacoque), w której tkwi obietnica łask i Bożego miłosierdzia w godzinie Twej śmierci.
- dziękczynienie za Eucharystię.