kapłaństwo
Należy zatem, abyście postępowali zgodnie z myślą biskupa, co też czynicie. Wasi bowiem kapłani, słusznie szanowani i godni Boga, są tak zestrojeni z biskupem, jak struny z cytrą.

Należy zatem, abyście postępowali zgodnie z myślą biskupa, co też czynicie. Wasi bowiem kapłani, słusznie szanowani i godni Boga, są tak zestrojeni z biskupem, jak struny z cytrą.

Św. Ignacy Antiocheński, Do Efezjan 4

Czy nie wiesz, kim jest kapłan? Jest to anioł Pana. Bo czyż on nie mówi Jego słów? Jeśli nim gardzisz, nie gardzisz nim, ale Bogiem, który go wybrał.

Czy nie wiesz, kim jest kapłan? Jest to anioł Pana. Bo czyż on nie mówi Jego słów? Jeśli nim gardzisz, nie gardzisz nim, ale Bogiem, który go wybrał.

Św. Jan Chryzostom, o kapłaństwie 4,3

Kapłaństwo jest pełną blasku tarczą, niezachwianą wieżą, murem nie do zburzenia, budowlą mocną, wznoszącą się z ziemi aż do nieba.

Kapłaństwo jest pełną blasku tarczą, niezachwianą wieżą, murem nie do zburzenia, budowlą mocną, wznoszącą się z ziemi aż do nieba.

Św. Efrem, Mowa o kapłaństwie 1

Oto świat pełen jest kapłanów, a jednak bardzo rzadko trafia się pracownik na żniwie Bożym; bo przyjęliśmy wprawdzie urząd kapłański, ale obowiązku tego urzędu nie wypełniamy.

Oto świat pełen jest kapłanów, a jednak bardzo rzadko trafia się pracownik na żniwie Bożym; bo przyjęliśmy wprawdzie urząd kapłański, ale obowiązku tego urzędu nie wypełniamy.

Św. Grzegorz Wielki, Homilia 1, 17