kapłaństwo
W codzienności

W codzienności

- W centrum sakramentu kapłaństwa jest służba. Warto na stałe włączyć do rachunku sumienia, na ile jestem sługą w domu Pańskim, a na ile jego funkcjonariuszem. A może zajmuję miejsce Pana?
- Bez modlitwy kapłan traci więź z Tym, którego ma uobecniać w Kościele. Modlitwę buduje się od tych spraw najmniejszych – odmawianie liturgii godzin, lekturę Pisma Świętego, pobożne odprawianie Eucharystii.

W codzienności

W codzienności

- Każdy mężczyzna powołany jest do ojcostwa. W przypadku celibatariuszy to ojcostwo może być o wiele trudniej uchwytne. Stąd pojawiać się mogą dwie pokusy:
1) niedojrzałości, zrzucania z siebie odpowiedzialności, beztroskiego podejścia do życia;
2) posiadania swoich podopiecznych, jako usensownienie mojego życia, potwierdzenie wartości. Znalezienie złotego środka wymaga stałej walki.