małżeństwo
Uwielbienie Boga

Uwielbienie Boga

Małżeństwo nie tylko uświęca małżonków, ale jest też ludzkim wyrazem kultu i uwielbienia Boga.
Małżonkowie uświęceni łaską sakramentu zaczynają tworzyć Kościół domowy.

Jedność z Bogiem przez Syna w Duchu Świętym

Jedność z Bogiem przez Syna w Duchu Świętym

Uczestnictwo w sakramencie jest oddaniem wzajemnym i odpowiedzialnym własnej osoby i przyrzeczeniem wierności małżeńskiej, które uczestniczy w pełnym oddaniu się Chrystusa Ojcu w miłości i posłuszeństwie.

Małżeństwo jest pamiątką misterium przymierza miłości

Małżeństwo jest pamiątką misterium przymierza miłości

We wzajemnej miłości małżonków Bóg zechciał ukazać przymierze, które zawarł z Narodem Wybranym. Małżeństwo to również wyraz przymierza Jezusa z Nowym Ludem. Jest obrazem misterium zaślubin Chrystusa z Kościołem i ukonkretnieniem (manifestacją) planu Bożej miłości.

Małżeństwo pamiątką stworzenia

Małżeństwo pamiątką stworzenia

Jedność mężczyzny i kobiety, stworzonych na początku przez Boga, zakłada niepodzielną miłość zawierających małżeństwo.