małżeństwo

FAQ

Dlaczego czystość przedmałżeńska jest tak ważna?

Jakie warunki trzeba spełnić by zawrzeć ślub kościelny?

Czy małżeństwo można zawierać w innym miejscu niż kościół?

_

na pytania odpowiada ks. Grzegorz Strzelczyk

ks. Grzegorz Strzelczyk jest prezbiterem Archidiecezji katowickiej i doktorem teologii fundamentalnej.W latach 2004-2012 pracował na Wydziale Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.W ostatnim czasie aktywnie wpływał na kształt II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Obecnie został jego sekretarzem.Zajmuje się teologią systematyczną – zwłaszcza chrystologią, eklezjologią, dogmatyką i historią teologii.