małżeństwo
Formalności:

Formalności:

Sakramentalny związek małżeński zwierają narzeczeni najczęściej
w jednej ze swoich parafii. Wymagana jest zgoda proboszcza narzeczonej
lub narzeczonego tzw. Licencja. W tym celu
należy zgłosić się do kancelarii parafialnej
trzy miesiące przed ślubem.

Formalności:

Formalności:

Sakramentalny związek małżeński zwierają narzeczeni najczęściej
w jednej ze swoich parafii. Wymagana jest zgoda proboszcza narzeczonej
lub narzeczonego tzw. Licencja. W tym celu
należy zgłosić się do kancelarii parafialnej
trzy miesiące przed ślubem.

Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa:

Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa:

-dowód osobisty
-świadectwo chrztu
-świadectwo bierzmowania
-świadectwo religii z ostatniej klasy
-dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (przy ślubie konkordatowym)

Przygotowanie prawne i duchowe:

Przygotowanie prawne i duchowe:

-dwukrotna spowiedź
-udział w kursie przedmałżeńskim
-trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej
-wygłoszenie zapowiedzi w parafiach obojga narzeczonych