małżeństwo
Jak Przeżyć

Jak Przeżyć

- Na długo przed liturgią zapoznajcie się z tekstami liturgicznymi, przeczytajcie wspólnie z kapłanem,
który udzieli Wam Sakramentu, teksty formularza Mszy św. z tego dnia
- wybierzcie własne teksty liturgii słowa, pieśni stricte liturgiczne, możecie odprawić wcześniej nowennę, przeżyć rekolekcje
- pomyślcie o zaproszeniu do koncelebry bliskich duchownych (księży), utrzymujcie z nimi kontakt przed i po dniu ślubu
- nauczcie się słów przysięgi na pamięć

Obrzędy sakramentu małżeństwa - tekst (pdf)

Jak przeżyć

Jak przeżyć

- umówcie się wcześniej ze spowiednikiem na dwie spowiedzi
- zapraszając gości, połóżcie akcent na liturgię tego dnia, poproście o modlitwę
- taca zebrana tego dnia może być przekazana na cel charytatywny
- obierzcie patrona, do którego po ślubie będziecie się modlić w intencji swojego małżeństwa
- niech kościół, w którym udzielicie sobie Sakramentu Małżeństwa, będzie Wam bliski
- jeśli możecie / potraficie zaangażować się w liturgię słowa osobiście, zróbcie to!