małżeństwo
Małżeństwo jest także jednością ciał, z której wypływa wspólnota

Małżeństwo jest także jednością ciał, z której wypływa wspólnota

Jan Chryzostom, Homilia do Pierwszego Listu do Koryntian, 19,3

Tam, gdzie kwitnie gorąca miłość małżeńska, znika nawet cień niewierności, tam kochającemu własną żonę mężowi nie może się przydarzyć nawet myśl o zdradzie.

Tam, gdzie kwitnie gorąca miłość małżeńska, znika nawet cień niewierności, tam kochającemu własną żonę mężowi nie może się przydarzyć nawet myśl o zdradzie.

Jan Chryzostom, Quales ducendae sint uxores 51,216

Żono, nie bój się tego, że będziesz poddana mężowi, nie jest to uciążliwe poddanie się temu, który cię kocha. Mężu nie bój się kochać, będzie przecież ci uległa

Żono, nie bój się tego, że będziesz poddana mężowi, nie jest to uciążliwe poddanie się temu, który cię kocha. Mężu nie bój się kochać, będzie przecież ci uległa

Jan Chryzostom, Homilia do Listu do Kolosan 10,1

Mąż przyjął tę, która należy do Chrystusa, nie tylko po to by ją kochać, ale i mieć na nią dobry wpływ.

Mąż przyjął tę, która należy do Chrystusa, nie tylko po to by ją kochać, ale i mieć na nią dobry wpływ.

Jan Chryzostom, Homilia do Listu do Efezjan 20,6