namaszczenie
kiedy Ty udzielasz

kiedy Ty udzielasz

- “Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią” (Dz 20,28)
- pomódl się z wiarą nad chorym. Każdy, kto prosi Boga bez wahania, z wiarą - otrzyma to, o co prosi (Jk 1,5-7)
- dokonuj namaszczenia “w imię Pana”, mocą wezwania Jego imienia
- zadbaj o dobre nastawienie chorego do przyjęcia sakramentu. Wlej w jego serce otuchę i zachęć go do szczerego rachunku sumienia

Obrzęd sakramentu namaszczenia - tekst (pdf)

Kiedy jest udzielany Tobie

Kiedy jest udzielany Tobie

- bądź jak ślepy Bartymeusz - okaż silną wiarę (Mk 10,52)
- jeśli doświadczasz cierpienia, oddaj je w modlitwie, kontemplując mękę i zmartwychwstanie naszego Pana (adoracja, modlitwa Jezusowa czy koronka do Miłosierdzia Bożego)
- “Zatem również ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Bożą, niech dobrze czyniąc, wiernemu Stwórcy oddają swe dusze!”. (1 P 4,13.19)

Kiedy jest udzielany Tobie

Kiedy jest udzielany Tobie

- pozostań w postawie pokory, żalu za grzechy, ale i nadziei na miłosierdzie
- “Można mówić o prawdziwym uzdrowieniu, kiedy ktoś, kto cierpi, odczuwał aż dotąd ból jako zniewolenie, a oto staje się panem samego siebie, potwierdza swój ból w sposób wewnętrznie wolny, a jeśli jest chrześcijaninem, zawierza go Bogu jako Temu, który rozdziela ból i jest jego szafarzem” (H.U. von Balthasar)

kiedy towarzyszysz

kiedy towarzyszysz

- pomódl się wraz z chorym jeszcze przed przybyciem kapłana. Wspólnie proście o dobre i zgodne z Bożą wolą owoce tego sakramentu.
- zadbaj o schludny wygląd chorego i pomieszczenia, w którym leży chory
- w miarę swoich możliwości staraj się ułatwić kapłanowi jego posługę: zadbaj o transport itp.
- przygotuj pieczołowicie stolik, na którym spocznie Ciało Chrystusa: (2 świece, krzyż, kropidło, talerz z wodą święconą lub nie, ośródkę chleba, odrobinę soli, watę do wytarcia oleju)