namaszczenie
Poślij, prosimy, z nieba Ducha Świętego pocieszyciela na ten olej.

Poślij, prosimy, z nieba Ducha Świętego pocieszyciela na ten olej.

Liturgia rzymska wg Gelazjanum

A twoje święte błogosławieństwo niech będzie każdemu namaszczonemu, kosztującemu, dotykającemu, obroną dla ciała.

A twoje święte błogosławieństwo niech będzie każdemu namaszczonemu, kosztującemu, dotykającemu, obroną dla ciała.

Cezary z Arles

Gdy ktoś niedomaga, biegnie do kościoła i prosi o lekarstwo Chrystusowego miłosierdzia.

Gdy ktoś niedomaga, biegnie do kościoła i prosi o lekarstwo Chrystusowego miłosierdzia.

Cezary z Arles, Medicina Ecclesiae, Sermo 52