pokuta

FAQ

Jak często się spowiadać?

Czemu mam wyznawać grzechy przed człowiekiem, nie wystarczy przed Bogiem?

_

na pytania odpowiada ks. Grzegorz Strzelczyk

ks. Grzegorz Strzelczyk jest prezbiterem Archidiecezji katowickiej i doktorem teologii fundamentalnej.W latach 2004-2012 pracował na Wydziale Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.W ostatnim czasie aktywnie wpływał na kształt II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Obecnie został jego sekretarzem.Zajmuje się teologią systematyczną – zwłaszcza chrystologią, eklezjologią, dogmatyką i historią teologii.