pokuta
W codzienności

W codzienności

- nie zapomnij o pokucie! (jeśli masz z tym problem, odpraw ją od razu:-)
- podejmij wyzwanie osobistego postu, we własnej intencji lub grzesznika, który w danej chwili potrzebuje modlitwy.
- przyzwyczaj swoje sumienie do codziennej pracy - wieczorem rób rachunek sumienia (my polecamy ignacjański rachunek sumienia).
- pamiętaj, by zadośćuczynić tym, których skrzywdziłeś/łaś.
- ciesz się bliskością Boga, której doświadczyłeś w sakramencie.